Termeni și condiții generale (AGB)
Domain vetjobs24.com

§1 Introducere

Următorii termeni și condiții generale reglementează relația contractuală bazată pe serviciul de internet Hardenberg Consulting GmbH în cadrul domeniului vetjobs24.com (denumit în continuare pe scurt vetjobs24.com) cu utilizatorii domeniului respectiv. Utilizând vetjobs24.com, utilizatorii acestui domeniu declară că au citit și au înțeles următorii termeni și condiții generale și sunt de acord cu aceștia. Relația contractuală în conformitate cu valabilitatea acestor termeni și condiții se face între utilizatori și Hardenberg Consulting GmbH cu utilizarea domeniului vetjobs24.com (pe scurt vetjobs24.com).

Acești termeni și condiții generale reglementează utilizarea site-ului.

vetjobs24.com

Vetjobs24.com oferă o piață în care persoanele fizice și juridice și parteneriatele („utilizatori”) pot oferi și căuta locuri de muncă în domeniul științelor veterinare, agricole și științe naturale, cu condiția ca publicațiile utilizatorilor să nu încalce prevederile legale, acești termeni și condiții sau principiile vetjobs24.com. vetjobs24.com nu devine partener contractual al contractelor încheiate exclusiv între utilizatorii acestei piețe.

§2 Obligațiile utilizatorilor

Vârsta minimă pentru a utiliza vetjobs24.com este de 18 ani. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul propriu publicat pe vetjobs24.com. Utilizatorul poate pune online doar datele sale personale și proprii. I se interzic activitățile de publicitate comercială. De asemenea, este interzis conținutul imoral (de exemplu, conținut pornografic etc.). Utilizatorul se angajează, de asemenea, să nu efectueze nicio încălcare a dreptului de autor, indiferent de formă. vetjobs24.com are dreptul de a șterge conținutul utilizatorului în orice moment și fără a oferi motive. În rest, sunt valabile reglementările din § 4 prov. 10 din acești termeni și condiții.

§ 3 Drepturi de autor

 1. Utilizatorilor li se interzice sub orice formă copierea, publicarea, reproducerea, transferul, distribuirea sau exploatarea comercială a materialului protejat de drepturi de autor în favoarea vetjobs24.com.
 2. vetjobs24.com primește permisiunea utilizatorilor de a-și salva datele și documentele încărcate pe pagina vetjobs24.com și de a le transmite mai departe în cazul ofertei de locuri de muncă sau a cererilor de locuri de muncă.

§ 4 Responsabilitate

 1. În ciuda diverselor măsuri de securitate, nu poate fi exclus faptul că pe un cont de utilizator vetjobs24.com s-au stocat date de contact incorecte sau că acestea s-au schimbat între timp. Ofertele publicate pe vetjobs24.com sau alt conținut al utilizatorului nu reprezintă opinia vetjobs24.com și, în general, nu sunt verificate de către vetjobs24.com pentru legalitatea, corectitudinea și completitudinea lor.
 2. vetjobs24.com nu este responsabil pentru defecțiunile sistemului care împiedică sau anulează utilizarea serviciilor vetjobs24.com.
 3. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să se asigure că ofertele și conținutul acestora sunt legale și nu încalcă niciun drept de la terți.
 4. Este interzis să se ofere sau să se facă publicitate unor posturi care încalcă reglementările legale, principiile vetjobs24.com, drepturile terților sau decența comună.
 5. Este interzisă manipularea funcțiilor de căutare a serviciilor vetjobs24.com. Utilizatorii trebuie să respecte principiile vetjobs24.com pentru postarea de conținut. Tot conținutul trebuie să fie veritabil.
 6. Din motive tehnice, nu este posibil ca acest conținut să fie găsit folosind termeni de căutare imediat după publicare
 7. Descrierile și detaliile căutării locurilor de muncă se pot referi doar la posturile respective. Orice altă publicitate este interzisă.
 8. Utilizatorii nu pot utiliza adrese, adrese de e-mail, date de contact și alte date, cum ar fi CV-uri, etc. pe care le-au primit prin serviciile vetjobs24.com în alt scop decât pentru comunicarea contractuală sau precontractuală între utilizatori. În special, este interzisă revânzarea acestor date către terți sau utilizarea acestora pentru trimiterea de publicitate, cu excepția cazului în care utilizatorul respectiv a consimțit în mod expres în acest sens în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
 9. vetjobs24.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesibilitatea site-ului sau că conținutul încărcat este transmis utilizatorilor într-un anumit timp sau integral. Mai mult, vetjobs24.com nu este răspunzător pentru utilizabilitatea tehnică a conținutului încărcat sau natura fără virus a fișierelor transmise. vetjobs24.com nu este responsabil pentru încălcările utilizatorului.
 10. vetjobs24.com nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul încărcat al utilizatorilor. Utilizatorii sunt singuri responsabili pentru documentele pe care le-au încărcat și pentru conținutul acestora. vetjobs24.com acționează exclusiv ca o platformă pentru publicarea conținutului utilizatorilor. Nu există nicio obligație de a verifica sau monitoriza conținutul de către vetjobs24.com. Cu toate acestea, vetjobs24.com are dreptul de a elimina orice conținut care încalcă drepturile terților sau care încalcă prevederile legale.

  Fiecare utilizator se obligă să elibereze vetjobs24.com din toate revendicările făcute de terți pentru conținutul încărcat acasă sau în străinătate. Acest lucru se aplică în mod corespunzător conținutului pe care o terță parte eventual l-ar fi putut încărca pe profilul utilizatorului. Această obligație de eliberare a utilizatorilor se referă, de asemenea, la revendicările pe care terții le afirmă din cauza încălcării drepturilor de autor sau a unor drepturi comparabile, din cauza încălcării reglementărilor legale a concurenței, precum și din cauza unei insulte sau a unui alt conținut ilegal.

  Această obligație de eliberare a utilizatorului se referă, de asemenea, la revendicările pe care terții le afirmă împotriva vetjobs24.com din cauza unei încălcări a AGG (General Equal Treatment Act) dacă încălcarea AGG a fost cauzată de respectivul utilizator. Obligația de scutire include, în special, asumarea unor costuri legale rezonabile suportate de Vetjobs24.com.
 11. vetjobs24.com poate exclude utilizatorii de pe site-ul web în orice moment care interferează cu rularea corectă a ofertei online.
 12. vetjobs24.com nu este responsabil pentru încheierea unui contract între utilizatori și pentru conținutul oricărui contract care ar fi putut fi încheiat.
 13. vetjobs24.com și agenții lor vicari nu sunt responsabili pentru ușoară neglijență, indiferent de motivul legal.
 14. vetjobs24.com nu este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate de utilizatori, în special în ceea ce privește identitatea, pregătirea profesională, calificările etc.

§ 5 Utilizare

Utilizarea portalului online vetjobs24.com este disponibilă solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor din domeniul veterinar, științific și agricol vetjobs24.com oferă solicitanților de locuri de muncă și angajatorilor un drept limitat, terminabil și neexclusiv de a utiliza paginile personale pentru a căuta oportunități de angajare sau pentru a căuta candidați potriviți pentru o posibilă angajare.
Persoanele care caută de locuri de muncă, angajatorii și orice intermediari (pe scurt denumiți utilizatori) nu au dreptul să utilizeze site-ul vetjobs24.com. Utilizatorii sunt singurii răspunzători pentru documentele pe care le-au încărcat și conținutul acestora.
În cazul încălcării liniilor directoare ale acestor Termeni și condiții generale sau dispoziții legale, vetjobs24.com are dreptul să blocheze imediat accesul la site-ul web pentru utilizatorul respectiv. În plus, vetjobs24.com are dreptul, în orice moment, să încheie utilizarea paginii pentru utilizatorul respectiv, fie fără notificare, dacă există un motiv important sau în mod corespunzător cu o perioadă de 14 zile prin e-mail. Mai multe detalii sunt reglementate în temeiul articolului 6.

Solicitanții de locuri de muncă pot utiliza site-ul Vetjobs24.com doar în scopuri personale și nu în scopuri comerciale Angajatorii pot utiliza site-ul numai în măsura în care este necesar pentru ocuparea postului.

Prin crearea unui profil de utilizator pe site-ul Vetjobs24, utilizatorul își dă acordul ca datele sale personale să fie transferate în baza de date Hardenberg Consulting GmbH pentru prelucrare internă ulterioară. Datele sale sunt stocate în baza de date numai pentru prelucrare internă. Consimțământul utilizatorului este voluntar și poate fi retras în orice moment printr-o revocare scrisă. Se aplică notificările actuale privind protecția datelor ale Hardenberg Consulting GmbH.

§ 6 Costuri și bonus

Nu există costuri pentru utilizarea ofertei online de la vetjobs24.com până la încheierea unui contract de muncă între utilizatori. Dacă un contract de muncă este încheiat între utilizatorii site-ului, costurile de 2.900,00 €, plus TVA-ul aplicabil vor fi percepute angajatorului sau oricărui intermediar. Aceste costuri apar odată cu încheierea contractului de muncă între utilizatori. Angajatorul sau orice intermediar trebuie să notifice Hardenberg Consulting GmbH de încheierea contractului de muncă imediat în ziua semnării. Există o funcție corespunzătoare pe site-ul vetjobs24.com. În urma notificării, angajatorul va primi o factură corespunzătoare de la Hardenberg Consulting GmbH pentru fiecare contract de muncă încheiat cu un angajat. Această taxă trebuie plătită către Hardenberg Consulting GmbH în termen de 2 săptămâni de la semnarea contractului de muncă.

Angajatorul sau orice intermediar este, de asemenea, obligat să plătească dacă acesta sau solicitantul de locuri de muncă pe care l-a angajat și-au șters între timp profilul de pe vetjobs24.com sau contractul de utilizare nu mai există din alte motive. O condiție necesară pentru angajarea de plată din partea angajatorului este aceea că părțile contractuale de muncă s-au găsit reciproc pe baza ofertei online a vetjobs24.com și au încheiat un contract de muncă.

Odată cu semnarea contractului de muncă nu există costuri pentru solicitantul de locuri de muncă. Mai degrabă, primește un bonus pentru început de la Hardenberg Consulting GmbH în sumă de 1.000,00 EUR, inclusiv TVA-ul legal aplicabil, sub rezerva faptului că Hardenberg Consulting GmbH a înregistrat plata primită de la angajator în conformitate cu secțiunea 6 (1). Plata bonusului de început de 1.000,00 EUR se efectuează la 14 zile de la primirea plății taxei de angajator de către Hardenberg Consulting GmbH.

§ 7 încetarea utilizării domeniului vetjobs24.com

 1. Utilizatorul nu trebuie să anunțe încheierea utilizării site-ului web vetjobs24.com. Acesta îți poate șterge profilul în orice moment din setări.
 2. vetjobs24.com poate lua următoarele măsuri dacă există indicații specifice că un utilizator încalcă reglementările legale, drepturile terților, termenii și condițiile vetjobs24.com sau principiile vetjobs24.com sau dacă vetjobs24.com are un alt interes legitim, în special pentru Protecția utilizatorilor împotriva activităților frauduloase:

  • Ștergerea conținutului
  • Avertismentul utilizatorilor
  • Întârziere în publicații
  • Restricție la utilizarea serviciilor Vetjobs24.com
  • Suspendare temporară sau permanentă
 3. vetjobs24.com poate rezilia acordul de utilizare în orice moment cu o notificare de 14 zile până la sfârșitul lunii. Dreptul de blocare rămâne neafectat.

  Blocarea sau rezilierea nu au efect asupra eficacității contractelor de muncă deja încheiate.

§ 8 Scutire

Utilizatorul scutește vetjobs24.com de toate afirmațiile pe care ceilalți utilizatori sau alte terțe persoane le declară împotriva vetjobs24.com din cauza încălcării drepturilor lor prin conținutul încărcat de utilizator prin intermediul serviciilor vetjobs24.com sau datorită oricărei alte utilizări a serviciilor vetjobs24.com. Utilizatorul își asumă costurile pentru apărarea legală necesară a vetjobs24.com, inclusiv toate taxele legale în cuantumul legal. Acest lucru nu se aplică dacă încălcarea nu este responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul este obligat să furnizeze imediat, veridic și complet, către vetjobs24.com în cazul unei revendicări de către terți, toate informațiile necesare pentru examinarea revendicărilor și a apărării.

§ 9 Revocarea

Utilizatorii au dreptul de a revoca acest contract de utilizare cu vetjobs24.com într-o perioadă de 14 zile de la încheierea contractului cu vetjobs24.com.

Pentru a exercita dreptul de revocare, utilizatorul trebuie să informeze vetjobs24.com despre acest lucru prin poștă sau e-mail, cu o explicație clară a deciziei de anulare a acestui contract.
Revocarea trebuie trimisă la:
Hardenberg Consulting GmbH
Steinberg 12
82069 Hohenschaeftlarn E-mail: info@hardenberg-consulting.com

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient ca utilizatorul să trimită mesajul cu privire la exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare. Dacă un utilizator revocă un contract cu vetjobs24.com, prevederile § 6 din acești termeni și condiții se aplică în consecință.

§ 10 Dispoziții finale

 1. vetjobs24.com poate propune în orice moment o modificare a acestor termeni și condiții. Modificările acestor termeni și condiții vor fi oferite utilizatorului sub formă de text (de exemplu, prin e-mail) cu cel puțin 30 de zile înainte de data de intrare în vigoare propusă. Consimțământul utilizatorului este considerat a fi dat în cazul în care respingerea nu este notificată către vetjobs24.com în formă de text înainte de data de intrare în vigoare a modificărilor propuse.
 2. Dacă prevederile individuale ale acestor termenii și condiții generale vetjobs24.com sunt sau devin nule sau ineficiente în totalitate sau parțial, acest lucru nu afectează eficacitatea dispozițiilor rămase. Dreptul statutar ia locul prevederilor neincluse sau ineficiente ale acestor termeni și condiții vetjobs24.com. În cazul în care o astfel de lege nu este disponibilă în cazul respectiv (lacune de reglementare) sau ar duce la un rezultat intolerabil, părțile vor încheia negocieri pentru o dispoziție neinclusă sau ineficientă, un regulament efectiv care se apropie cât mai mult posibil de ele.
 3. Toate declarațiile transmise în cadrul contractului de utilizare încheiat cu vetjobs24.com trebuie să fie făcute în scris sau sub formă de text.
 4. Contractul de utilizare care include acești termeni și condiții vetjobs24.com este supus legislației germane.
 5. Locul de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acordul de utilizare și acești termeni și condiții este jurisdicția München.

Starea la: 01.06.2020